søndag 12. juli 2009

Merkelig karaktersetting på EM-søknadene

Det burde kanskje være på tide å gi seg mens leken er god. For uansett hvor mye vi måtte mene noe annet; Bergen blir ikke norsk arrangørby av EM, og man kan ikke arrangere et EM uten stadion! Dessuten er jeg egentlig ikke så opptatt av at EM kommer til Norge, som det man kanskje kan få inntrykk av. Jeg klarer meg fint uten et EM i Norge/Sverige, for å si det sånn. Men det er pinlig å bli tilsidesatt av små tullesteder som Trondheim og Stavanger. Nå kunne jeg selvsagt også sagt Skedsmo, men de er med i egenskap av å tilhøre Stor-Oslo. Sånn er det med den saken…
Likevel; jeg har etter NFFs beslutning om å utelukke Bergen som EM-by gått nøye gjennom NFFs argumentasjon for hvorfor de valgte som de gjorde. NFF har lagt ut et dokument på 67 sider hvor man nøye gjennomgår karaktergivningen til de forskjellige byene. Her er link til det dokumentet At Bergen mistet EM-status fordi NFF ikke fant Dokken-planene realiserbare innen fristen, er helt greit. Jeg forstår den skepsisen. Imidlertid påstår NFF at det var karaktergivningen som var avgjørende for hvem som skulle få mesterskapet. Og slik endte den:
Stavanger – 7,1 poeng

Trondheim – 6,9 poeng

Lillestrøm – 6,9 poeng

Oslo – 6,8 poeng

Bergen – 6,6 poeng

Bodø – 5,2 poeng
(Disse karakterene er et resultat av karakteren på 4 ulike kriterier som i sin tur er bygget opp av tilsammen 14 ulike delkritrier – du finner alle tall nederst)
Riktignok; Oslo fikk EM fordi de skulle ha 50000-seters stadion, Skedsmo fikk det fordi de skulle ha 40000-seters stadion. Uansett hvor mye vi hadde slått dem på karakterene NFF delte ut, så ville vi ikke kibbet ut noen av disse. Karaktergivingen var antagelig kun for å skille de fire “30000-byene” fra hverandre. Jeg holder det useriøse Bodø-alternativet utenfor.
Og sammenligner man Bergen, Trondheim og Stavanger, så er det veldig mye merkelig karaktersetting å spore. Et par steder riktignok urettferdig i Bergens favør, men det er flere steder hvor karaktergivningen åpenbart er feil i vår disfavør. I tillegg er også vektleggingen av de ulike kriteriene noe merkelig. At fancy arrangementskonsepter skal telle like mye som å finne sengeplass til de titusener av tilreisende supportere, finner jeg underlig. Mer om det senere.
I NFFs poenggivning til arrangørbyene har Bergen flere steder åpenbart fått for lav karakter i forhold til konkurrentene. Se bare:
OVERNATTING SUPPORTERE:
Både Bergen og Trondheim har fått karakteren 7 på “overnatting supportere”. Man kan diskutere rettferdigheten i det når
a) Bergen har 99 035 – 115 000 sengeplasser i planene, mens Trondheim har 86 638
b) Bergen vil ha 11,8 % av sengeplassene på hotell, mens Trondheim bare vil ha 7 % av sitt lavere antall
c) Bergen vil ha 95 509 sengeplasser innfor 100 km – mens Trondheim bare får 60 664. 25 000 av Trondheims sengeplasser vil ligge ca 160 km unna – i Åre, Sverige!
Bergen har fått 7 poeng på “overnatting supportere”, mens Stavanger har fått 6 poeng. Forskjellen burde strengt tatt vært større når
a) Bergen har 99 035 – 115 000 sengeplasser i planene, mens Stavanger har 56 500 – 60 000.
b) Bergen vil ha 11,8 % av sitt store antall sengeplasser på hotell, mens Stavanger bare vil ha 6,5 % av sitt lille antall.
c) Bergen har prosjektert med ca 31 000 sengeplasser OVER behovet, mens Stavanger har prosjektert med 11 000 sengeplasser FOR LITE!
Saken er antagelig at NFF ikke belønner overkapasitet. Både Bergen og Trondheim kan tilfredsstille behovet som er satt til 67 500 sengeplasser. Men all den tid det knytter seg mye usikkerhet til både om det store antall prosjekterte sengeplasser vil realiseres og om hvor mange tilreisende som egentlig kommer, burde det vel være en fordel å ha klar overkapasitet i planene? At vi bare får ett poeng mer enn Stavanger som har stor underkapasitet, er jo en skandale! Hva gjør våre konkurrenter hvis det kommer 90 000 tilreisende i stedet for de forventede 67 500? Hva gjør våre konkurrenter hvis 10 000 av de prosjekterte sengeplassene likevel ikke blir noe av?
Jeg mener Bergen skulle hatt ett poeng mer, mens Trondheim og Stavanger skulle hatt ett poeng mindre. Dermed hadde Bergen fått 8, Trondheim 6 og Stavanger 5. Syns det hadde vært mye mer rettferdig når man skjer forskjellene.
OVERNATTING UEFA:
Både Bergen, Trondheim og Stavanger får karakteren 8 på antallet sengeplasser som UEFA-relaterte tilreisende skal ha. Når Bergen har 7347 slike senger i søknaden, mens Trondheim og Stavanger stiller opp med hhv 5502 og 5185, blir det litt urettferdig. Man kunne fint gitt Bergen ett poeng mer her. Men også her er forklaringen antagelig den at alle byene tilfredsstiller behovet for kapasitet og at overkapasitet ikke belønnes ekstra. Bergen burde likevel fått 9 når de andre får 8.
FAN-SONER:
På delkriteriet “kapasitet fan zones” gis karakteren både på grunnlag av total prosjektert kapasitet på alle fan zones, kapasitet på den største fan-sone og avstand fra fan-soner til sentrum/arena. Hvor er da logikken i at både Bergen og Trondheim får karakteren 6 på delkriteriet “kapasitet fan zones” når Bergens fan-soner har en kapasitet på et sted mellom 92 000 og 120 000 (24 000 eller 29 000 på den største), mens Trondheim bare har en kapasitet på 61 500 totalt (20 000 på den største) og begge byers fan-soner ligger sentralt?
Hvorfor får Bergens fan-soner seks poeng og Stavangers fan zones syv poeng, når Bergens fan-soner har kapasitet på mellom 92 000 og 120 000 (24 000 til 29 000 på den største), mens Stavanger bare har plass til 55 000 (30 000 på den største)? Stavanger belønnes altså fordi de har en noe større største fan-sone, men vi får ingenting igjen for at vår samlede fan-sone-kapasitet er langt langt større – eller at alle våre fan-soner ligger sentralt i forhold til både sentrum og arena. Avstandene mellom fan-soner, sentrum og arena i Stavanger er opptil 9 kilometer!
Forklaringen er antagelig igjen den at man regner behovet for fan-sone-kapasitet til bare å være 45 000, og at man heller ikke her belønner Bergen for overkapasitet. Men også på dette punktet knytter det seg jo mye usikkerhet om hvor mange som egentlig vil dukke opp, og da burde det jo være en fordel å ha kapasitet i overflod? Bedre å ha for mye plass enn for lite!
Bergen burde helt klart vært gitt to poeng mer (altså 8) her, mens Stavanger skulle fått minst ett poeng mindre (altså 6) pga kapasitet og beliggenhet.
TRANSPORT TIL STADION:
I NFFs vurderingskriterier står det følgende om transport til/fra stadion: “Kapasiteten bør være høy nok til å frakte


alle involverte trygt og effektivt fra stadion til sentrum av byen på under 75 minutter.”

Bergen og Trondheims sentrale stadioner har likevel fått karakteren 7, mens Stavangers usentrale stadion har fått karakteren 8 på transport til/fra stadion…
Jeg vil påstå at det overhodet ikke vil være et problem med transport når stadion er på Dokken, mens det fort kan bli et problem i Stavanger der stadion ligger 9 kilometer fra sentrum. Kan ikke fatte og begripe at Bergen skal få lavere poengscore enn Stavanger på det! Men antagelig får Stavanger ekstrapoeng på at det går tog helt frem til døren, mens det ikke går tog den siste kilometeren fra Bergen Stasjon til Dokken…
Her skulle Bergen og Trondheim fått 8, mens Stavanger toppen burde fått 7.
TRANPORT TIL/FRA FLYPLASS:
Her er faktisk et sted Stavanger og Trondheim ikke har fått nok poeng i forhold til Bergen. Bergen oppgir en kapasitet på 20 400, Trondheim 51 000 (!) og Stavanger 68 000 (!!) Men behovet er i følge NFF bare hhv 19515, 15324 og 16721. Altså har ikke våre to konkurrenter fått ekstra betalt for sin vanvittige overkapasitet. Hvordan Stavanger har fått til et tall som er nesten tre og en halv gang så bra som oss, er imidlertid en gåte. De legger opp til 80 bussavganger i timen!!! Det må jo bli fullstendig kaos hvis det skal gå flybuss hvert 45. sekund! Men hvis vi skal stole på tallene, skulle selvsagt Bergens poengsum gått fra 8 til 7, mens våre konkurrenter burde gått fra 8 til 9 poeng.
TRANSPORT I BYEN:
På dette punktet har vi også kommet merkelig godt ut. Her er Bergens kapasitet beregnet til 71 070, mens Stavangers er oppgitt å være 90 000. Likevel har Bergen fått karakteren 8, mens Stavanger har fått 7. Strengt tatt skulle vel Stavanger hatt ni poeng når vi har fått åtte.


Trondheim har en kapasitet på ynkelige 25217, selv om behovet skal være 72367. Det burde holde til toppen 4 i Trondheim. De har fått 6.
ARRANGØRERFARING:
Hvorfor får Stavanger ni poeng på “arrangørerfaring”, mens Bergen og Trondheim bare har fått åtte?
Stavanger kan vise til Kulturby 2008, Gladmat-festilvalen (årlig), oljemessen (årlig), VM i sandvolley, verdensserie sandvolley, to Tall Ships Races og et fåtall konserter.
Bergen kan vise til Kulturby 2000, Festspillene (årlig), Nattjazzen (årlig), Ole Blues (årlig), tre Tall Ships Races, Hansadagene, Torgdagen (årlig), to-tre gullfester i 2007, Eurovision Song Contest (Grand Prix) 1986, Golden League og ikke minst en hel drøss store konserter bl.a. med storheter som Springsteen, Metallica og Stones.
Trondheim kan vise til VM på ski 97, verdenscuprenn på ski (årlig), Champions League-kamper, ett Tall Ships Races, EM-kamper håndball, kongekroning og kongebryllup, Olavsdagene (årlig) og Uka (årlig).
Her kunne de fint ha gitt 8 poeng til alle tre. Ser ikke hvorfor vi skulle være dårligere stilt enn Stavanger. Ni poeng er uansett for drøyt, da ingen av byene har relevant erfaring til å arrangere noe på størrelse med EM.
FORSLAG TIL LOKALT ARRANGEMENTSKONSEPT:
Her har Bergen og Trondheim fått syv, mens Stavanger har fått ni poeng. Siddisene har planer om gode lydsystemer i fanzonene, de skal ha et prosjekt som fokuserer på sunn mat, de skal bruke EM som et mål i talentutviklingen, og de har snakket varmt om å involvere lokalt boende utlendinger i prosjektet. Hva er så fantastisk revolusjonerende med dette? Og hva er det med disse planene som ikke er overførbare til de andre stedene? Hvorfor skulle ikke andre byer kunne kommet opp med like attrative tiltak i løpet av de syv årene som er frem til EM? Arrangementer under sluttspillet er jo noe man har veldig god tid på seg til å tenke ut. Strengt tatt kunne man nøyet seg med å gi Stavanger 8 poeng på dette. Ingen ville reagert på det, da de likevel ville fått flere poeng enn noen andre på dette punktet.
VEKTLEGGING:
Vektleggingen av kriteriene er slik:
40 % arena

20 % overnatting

25 % transport

15 % arrangementskonsepter
Disse fire kriteriene bygges opp av flere likevektige underpunkter.
Arena-karakteren er et snitt av karakterene på

- Realismen i at stadion er klar til 2014, som er UEFAs krav (10 % av totalkarakter)

- Tilfredsstille tekniske krav til stadion (10 % av totalkarakter)

- Egenfinansiering (10 % av totalkarakter)

- Etterbruksløsninger (10 % av totalkarakter)
Overnattingskarakteren er et snitt av karakterene på

- Overnatting for UEFA-relaterte personer (10 % av totalkarakter)

- Overnatting for supportere (10 % av totalkarakter)
Transportkapasitet-karakteren er et snitt av karakterene på

- Transportkapasitet til/fra vertsby med fly (5 % av totalkarakter)

- Transportkapasitet til/fra vertsby med buss eller tog (5 % av totalkarakter)

- Transportkapasitet i byen (5 % av totalkarakter)

- Transportkapasitet til/fra stadion (5 % av totalkarakter)

- Transportkapasitet til/fra flyplass (5 % av totalkarakter)
Arrangementskonsept-karakteren er et snitt av karakterene på

- Kapasitet fan-zones (5 % av totalkarakter)

- Arrangementserfaring (5 % av totalkarakter)

- Forslag til arrangementskonsepter (5 % av totalkarakter)
Kommentar: Det at en by har arrangementserfaring og festlige løsninger for arrangementene, veier altså tilsammen likt med at man kan finne overnatting til de 67 500 supporterne som kommer til byen, eller at folk kan komme seg til og fra byen. Det med arrangementserfaring og arrangementsløsninger teller nemlig tilsammen 10 %. De totale transportløsinger til/fra byen teller 10 %, og muligheten for å innkvartere supportere likeså. Siden Stavanger får tilsammen 3 poeng mer enn Bergen på arrangementserfaring og fikse konsepter, mens Bergen får bare 1 poeng mer enn Stavanger på overnatting til supportere, kan man si at det er viktigere at Stavanger har artige planer enn at de faktisk ikke klarer å finne overnatting til 11 000 av de tilreisende – mens Bergen derimot har klar overkapasitet. Det er rimelig utrolig vektlegging!
For det første vil det jo være mye mer negativt for at EM-arangøren at de tilreisende må sove på gaten, enn at stedet ikke har særlig spennende konsepter før og under mesterskapet. Tror ikke akkurat UEFA gleder seg over at arrangøren har fokus på sunn mat og god lyd i fanzonene, hvis 11 000 tilreisende mangler en seng å sove i! For det andre så fatter jeg som sagt ikke at man må ha ferdige planer for arrangementskonsepter allerede nå. Om man får en lys idé for et konsept i 2015, vil den sikkert være gjennomførbar under EM i 2016. Og om én by har et fikst konsept på programmet, så er det vel ingenting i veien for at det også kan gjennomføres andre steder. Det kan jo også de sentrale arrangørmyndigheter styre mye. Verre er det å finne ut i 2015 at man mangler overnatting til titusener av dem som kommer, eller at flyplassen kanskje kunne trengt en ekstra terminal for å kunne ta imot alle. Da er det litt seint… Fungerer ikke transport og overnatting, hjelper det lite at arrangøren er opptatt av integrering, godt kosthold og talentutvikling!
Jeg mener man kunne redusert vektleggingen av arrangementskonsepter til 10 %, og i stedet økt punktet om overnatting til 25 %. På denne måten hadde også innkvartering av supportere spesielt blitt vektlagt 12,5 %, mens arrangørerfaring og forslag til konseptløsninger totalt hadde blitt vektlagt 6,7 %. Det høres mye mer logisk ut for meg!
Tar vi da også med de poengsummene jeg mener Bergen, Trondheim og Stavanger i rettferdighetens navn hadde fortjent på de punktene jeg nevnte tidligere i bloggen, ville Bergen og Stavanger endt opp med poengsummen 6,9, mens Trondheim ville fått 6,8. Men altså, jeg er fullstendig klar over at Bergen ikke kan arrangere EM uten et stadion – selv om vi hadde fått toppscore på alle andre punkter. Det fritar imidlertid ikke NFF fra en merkelig karaktergivning. De har vel satt karakterene slik for å rettferdiggjøre valget med tall. Hadde Bergen fått for god poengsum til å bli droppet, hadde hele karaktergivningen vært bortkastet hvis man likevel hadde måttet droppe Bergen pga stadionplanene. Det hadde liksom ikke tatt seg ut å ha Bergen med høyest poengscore av alle, men likevel ikke noe EM i Bergen…
EM 2020:
Norge/Sverige får neppe tildelt noe EM i 2016. Dermed vil man antagelig etter avgjørelsen 27.mai 2010 gå for en ny søknad i 2020. Jeg går ut i fra at det da blir en ny søkerrunde for de norske byene. De kan vel umulig tviholde på de fire valgte byene hvis det i mellomtiden dukker opp en kandidat som er bedre kvalifisert.
Bergen fikk denne gang bare to poeng på realisme i at stadion ville stå klart i tide – Stavanger og Trondheim fikk åtte poeng. Klarer Bergen å gjøre stadionplanene like realistiske som det Trondheim og Stavanger sine planer var, så gir det oss altså 6 poeng mer på den biten – og 0,6 poeng mer på totalkarakteren. Det ville gitt oss 7,2 poeng totalt – og det uten at vi hadde fått de ekstrapoengene jeg i dette blogginnlegget mener vi hadde rett på. Til sammenligning fikk ingen av de andre søkerne mer enn 7,1 poeng som totalkarakter. Det at vi ikke hadde stadionløsninger som var realistiske å få gjennomført i tide, var altså ikke bare det som skilte oss fra å få EM. Det var også det som skilte oss fra å få den beste karakteren av alle søkerne – i tillegg til at vi altså åpenbart er snytt for en del poeng her og der!
Til neste gang får Bergen ta med ord som “integrering”, “CO2-nøytral”, “miljøvennlig”, “kildesortering”, “barnevennlig”, “antirasistisk”, “fair play”, “inkluderende”, “tolerant”, “homovennlig” og “helsebringende” i annenhver setning i søknaden.
Men Norge/Sverige får nok ikke EM i 2020 heller. Og uten EM i Bergen kan Brann fortsette å spille på et intimt stadion man kan klare å fylle noenunde opp til hver seriekamp. Et stadion som er eiet av Brann, et stadion med sjel og røde seter, et stadion som kun brukes til fotball.
Aldri så gale at det ikke er godt for noe…
Fakta:
  • Bergen slår Stavanger på 6 delkriterier, Stavanger slår Bergen på 6 delkriterier, mens 2 er like.
  • Bergen slår Trondheim på 4 delkriterier, Trondheim slår Bergen på 3 delkriterier, mens 7 er like.
Under er NFFs karaktersetting på de tre aktuelle byene: (B = Bergen, T = Trondheim, S = Stavanger)
Arena: B: 5,3, T: 6,8, S: 6,8

- Realismen i at stadion er klar til 2014: B: 2,0, T: 8,0, S: 8,0

- Tilfredsstille tekniske krav til stadion: B: 8,0, T: 6,0, S: 6,0

- Egenfinansiering: B: 3,0, T: 6,0, S: 6,0

- Etterbruksløsninger: B: 8,0, T: 7,0, S: 7,0
Overnatting: B: 7,5, T: 7,5, S: 7,0

- Overnatting for UEFA-relaterte personer: B: 8,0, T: 8,0, S: 8,0

- Overnatting for supportere: B: 7,0, T: 7,0, S: 6,0
Transportkapasitet: B: 7,6, T: 6,6, S: 7,0

- Transportkapasitet til/fra vertsby med fly: B: 7,0, T: 7,0, S: 6,0

- Transportkapasitet til/fra vertsby med buss eller tog: B: 8,0, T: 5,0, S: 6,0

- Transportkapasitet i byen: B: 8,0, T: 6,0, S: 7,0

- Transportkapasitet til/fra stadion: B: 7,0, T: 7,0, S: 8,0

- Transportkapasitet til/fra flyplass: B: 8,0, T: 8,0, S: 8,0
Arrangementskonsept: B: 7,0, T: 7,0, S: 8,3

- Kapasitet fan-zones: B: 6,0, T: 6,0, S: 7,0

- Arrangementserfaring: B: 8,0, T: 8,0, S: 9,0

- Forslag til arrangementskonsepter: B: 7,0, T: 7,0, S: 9,0

OBS! Dette var en kopi av et blogginnlegg publisert på BrannBloggen av Alexander Osdal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar